Air Vice Marshal Harvey Smyth

Image of Air Vice Marshal Harvey Smyth